Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhet

Tillsammans bygger vi en bättre och mer hållbar framtid.

Som lokal sparbank vill vi bidra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Vi är också övertygade om att ökad hållbarhet i affären ger våra kunder ett ökat mervärde. 

Bäst på hållbarhet enligt kunderna

hållbarhetsmedalj

SKI, Svenskt kvalitetsindex, lanserar i år ett nytt index som fångar kundernas syn på sina leverantörers hållbarhetsarbete. I bankernas ranking hamnar sparbankerna i topp.

SKI Hållbarhetsindex är baserat på ny forskning och fångar kundens syn på om dess leverantör investerar med tanke på framtida generationer, strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på sociala och miljömässiga faktorer samt om leverantören tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. I bankbranschen är det gruppen med Sparbanker som får högst kundbetyg på dessa frågor, med ett hållbarhetsindex på 73,0 från privatkunderna och 73,9 på företagssidan.

- Sparbankerna får i årets bankstudie högst betyg på både kundnöjdhet och hållbarhet av privat- såväl som företagskunderna, säger hållbarhetsanalytiker Karolina Kregert. De har en nära och relationsorienterad affärsmodell och investerar synligt i lokalsamhället vilket uppskattas av kunderna.

Som sparbank är vi såklart glada och stolta över dessa betyg som visar att det hållbarhetsarbete vi lägger ner ger resultat.

Vår hållbarhetsstrategi

Skurups Sparbanks hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bankens affärsidé, mission, värderingar och ursprung. Sparbankerna grundades i syfte att skapa en hållbar ekonomi för alla och samtidigt bidra till att utveckla området de verkar i. I Skurups Sparbank har det varit drivkraften sedan starten år 1881.

Som lokal sparbank har vi en viktig roll att spela för att möjliggöra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Tillsammans med våra kunder och medarbetare kan vi bidra till en bättre och mer hållbar framtid. Hållbarhet ska ingå i alla processer och vara en naturlig del av bankens verksamhet.

Skurups Sparbanks hållbarhetsarbete utgår från fyra huvudperspektiv.

 • Ekonomisk hållbarhet 
  Vi ska främja en sund och hållbar ekonomi.
 • Social hållbarhet 
  Vi ska bidra till att vårt verksamhetsområde utvecklas och förblir en levande och intressant plats att leva och verka i.
 • Ekologisk hållbarhet 
  Vi ska bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser.
 • Hållbar företagsstyrning 
  Vi ska säkerställa en ansvarsfull bankverksamhet genom god styrning, riskhantering och intern kontroll.

Som ett stöd i vårt hållbarhetsarbete använder vi FN:s globala mål i Agenda 2030 och FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

Certifiering i Hållbarhet i finansbranschen

Bankens personal och styrelse har under året genomfört en certifieringsutbildning hos Finanskompetens för att öka medvetenheten om vad som krävs för att uppnå omställningen till en hållbar framtid. Vi är stolta och glada över att vi nu fått intyget som visar att Skurups Sparbank är certifierad i "Hållbarhet i finansbranschen".

Så kan du spara 

Hållbart sparande

Visste du att du kan påverka planetens framtid bara genom att spara mer hållbart? Vi vill ge dig bättre koll på vad du investerar i och hjälpa dig att göra hållbara val. Läs om vad som gör en fond hållbar, EU:s nya regler inom hållbarhetsområdet med mera.

Kvinna sitter barfota ute på en stentrappa en fin sommardag

Så kan du låna grönt

Sollån

Funderar du på att investera i solceller? Med solpaneler ger du dig själv möjligheten att sänka dina elkostnader.

Hållbarhetsredovisning

Regelverk för hållbarhet