Skurups Sparbanks hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bankens affärsidé, mission, värderingar och ursprung.

Som lokal sparbank har vi en nyckelroll att spela för att möjliggöra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Genom våra kunder och medarbetare kan vi bygga en bättre och mer hållbar framtid. Hållbarhet ska ingå i alla processer och vara en naturlig del av bankens verksamhet.

Skurups Sparbanks hållbarhetsarbete utgår från tre huvudperspektiv.

  • Ekonomisk hållbarhet
    Vi ska främja en sund och hållbar ekonomi.
  • Social hållbarhet
    Vi ska bidra till att vårt verksamhetsområde utvecklas och förblir en levande och intressant plats att leva och verka i.
  • Ekologisk hållbarhet
    Vi ska bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser.