Meny

Skurups Sparbank undertecknar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

I över 140 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället genom att investera i och arbeta nära den lokala marknaden och dess kunder. I samband med sin 140:e födelsedag undertecknade banken FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

 

Genom att underteckna FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet åtar sig Skurups Sparbank att stärka sin positiva påverkan och samtidigt minska den negativa påverkan som banken kan ha på samhället och miljön.

- Som en lokal sparbank har vi en viktig roll att spela för att möjliggöra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Vår övertygelse är att om vi tillsammans med våra kunder arbetar för ett mer hållbart samhälle kommer Skurup med närområde att bli en ännu bättre plats att bo och verka i, säger bankens vd Inga-Lill Hellberg.

 

Som 12:e bank i Sverige undertecknade Skurups Sparbank FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

 

FN:s principer för ansvarfull bankverksamhet är ett ramverk för att säkerställa att bankernas strategi och praxis överensstämmer med den vision som finns i FN:s globala mål och Parisavtalet. Banker som har undertecknat principerna förbinder sig att vara ambitiösa i sina hållbarhetsstrategier och att arbeta för att integrera hållbarhet i hjärtat av sin verksamhet.

Skurups Sparbanks hållbarhetsarbete utgår från fyra huvudperspektiv

  • Ekonomisk hållbarhet – Vi ska främja en sund och hållbar ekonomi.
  • Social hållbarhet – Vi ska bidra till att vårt verksamhetsområde utvecklas och förblir en levande och intressant plats att leva och verka i.
  • Ekologisk hållbarhet - Vi ska bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser.
  • Hållbar företagsstyrning – Vi ska säkerställa en ansvarsfull bankverksamhet genom god styrning, riskhantering och intern kontroll.

Läs mer

Läs mer om FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples