Meny

Organisation

Zimmermans backe

Hur styrs banken?

  • Ytterst ansvariga för sparbankens verksamhet är huvudmännen.
  • Huvudmännen fastställer sparbankens reglemente.
  • På årsstämman fattar huvudmännen beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avseende det gångna verksamhetsåret.
  • Dessutom utser stämman styrelseledamöter, huvudmän och revisorer.
  • Styrelsen utser VD och tillsammans med denne ansvarar man för sparbankens förvaltning under året.
  • På årsstämman granskar utsedda revisorer styrelsens förvaltning och avger revisionsberättelse till stämman.