Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Organisation

Oakleaves 0579.

Hur styrs banken?

  • Ytterst ansvariga för sparbankens verksamhet är huvudmännen.
  • Huvudmännen fastställer sparbankens reglemente.
  • På årsstämman fattar huvudmännen beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avseende det gångna verksamhetsåret.
  • Dessutom utser stämman styrelseledamöter, huvudmän och revisorer.
  • Styrelsen utser VD och tillsammans med denne ansvarar man för sparbankens förvaltning under året.
  • På årsstämman granskar utsedda revisorer styrelsens förvaltning och avger revisionsberättelse till stämman.