Hoppa till textinnehållet

Fullmakter

  • En fullmakt ger dig möjligheten att hjälpa andra
  • Skriv ut och fyll i den fullmakt som passar ditt ärende
  • Ta med dig legitimation och lämna in fullmakten på ett bankkontor

En fullmakt ger dig rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt någon annan. Du kan till exempel hjälpa till med att utföra bankärenden. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas. Läs om våra fullmakter, till exempel fullmakt dödsbo och framtidsfullmakt, och ta del av mallar och blanketter.

Vanliga fullmakter - mallar, blanketter och behörigheter

Skaffa banktjänster till omyndiga barn

Ring oss eller besök ett kontor så hjälper vi till att öppna ett konto, beställa ett bankkort och ge barnet tillgång till våra digitala tjänster. Om ni är två föräldrar/vårdnadshavare behöver båda godkänna att barnet får banktjänster. Detta gör ni med en muntlig fullmakt, det vill säga att den av er som kontaktar banken intygar att den andre har sagt ja. 

Muntlig fullmakt
Barn och unga - mer om våra banktjänster för barn

Fullmaktsgivare

Den som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman.

Fullmaktshavare

Den som får fullmakten kallas för fullmaktshavare - även kallad fullmaktstagare eller ombud.

Frågor och svar om fullmakter