De 17 hållbarhetsmålen och 169 delmålen ska alla världens länder arbeta med för att uppnå till år 2030. Målen bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med övergripande syfte att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Det är en mycket ambitiös agenda som kan uppfattas som svår att uppnå men varje steg mot att uppfylla målen gör världen gradvis bättre och därmed är varje insats värdefull.

Hur vi på Skurups Sparbank arbetar särskilt med några utav hållbarhetsmålen kan du läsa om här nedan.