Skip to content

Vi är ingen vanlig bank

I över 140 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället genom att investera i och arbeta nära den lokala marknaden och våra kunder. Med åren har samhället förändrats och banken har följt med. Men sparbanksidén är fortfarande lika aktuell. Den lokala förankringen, frånvaron av enskilt vinstintresse, den demokratiska företagsformen och det sparfrämjande syftet är vad Skurups Sparbank står för än idag.

 

Som sparbank har vi inga aktieägare som kräver utdelning. Istället ger vi tillbaka av vår vinst till samhället som vi verkar i. Genom Miljonen, sponsring och andra insatser är du som kund med och bidrar till att Skurup med närområde fortsätter att vara en levande och intressant plats att bo och verka i. 

Vad innebär det att vara en Sparbank?

  • Vi är en helt egen och unik bankform
  • Vi är en egen bank, men samarbetar med Swedbank
  • Vi har inga ägare och drivs därför utan enskilt vinstintresse
  • Vi verkar inom ett geografiskt avgränsat område

Våra grundpelare

Affärsidé

Skurups Sparbank ska tillsammans med starka samarbetspartners aktivt erbjuda attraktiva och hållbara finansiella lösningar till privatpersoner, lantbruk, företag och organisationer i vårt verksamhetsområde.

Vision

Skurups Sparbank ska vara den personliga och hållbart bästa bankpartnern i vårt verksamhetsområde.

Mission

Genom kompetens, lokalkännedom och engagemang vill vi möjliggöra hållbar tillväxt, mångfald och livskvalitet i det område vi lever och verkar i.

Bankledning

Här hittar du mer information om hur bankens organisationsstruktur ser ut, inklusive huvudmän, styrelse och bankledning.