Meny

Om Skurups Sparbank

Som sparbank återinvesterar vi en del av vårt överskott till utvecklingen av vårt verksamhetsområde. Tillsammans bygger vi en bättre och mer hållbar framtid. För oss är det viktigt att bidra och påskynda utvecklingen till ett mer hållbart samhälle.

I över 140 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället genom att investera i och arbeta nära den lokala marknaden och våra kunder. Med åren har samhället förändrats och banken har följt med. Men sparbanksidén är fortfarande lika aktuell. Den lokala förankringen, frånvaron av enskilt vinstintresse, den demokratiska företagsformen och det sparfrämjande syftet är vad Skurups Sparbank står för än idag.

Vårt hjärta bankar för en hållbar framtid.

Använd våra tjänster säkert

Läs mer om bankens säkerhetslösningar och ta del av våra tips och råd när det gäller säker identifiering. Lär dig om hur du kan skydda dig mot bedragare, rapportera phishing och få spärrhjälp.

Vår organisation

Skurups Sparbank är inget aktiebolag, inget handelsbolag eller ekonomisk förening. Sparbanksformen är en unik bolagsform som närmast kan liknas vid en stiftelse. Banken styrs demokratisk genom huvudmän från närområdet.

Finansiell information

Här kan du ta del av bland annat årsredovisningar och delårsrapporter.

Vad innebär det att vara en Sparbank?

  • Vi är en helt egen och unik bankform
  • Vi är en egen bank, men samarbetar med Swedbank
  • Vi har inga ägare och drivs därför utan enskilt vinstintresse
  • Vi verkar inom ett geografiskt avgränsat område

Vi är stolta över

Vårt hållbarhetsarbete

Som sparbank återinvesterar vi vårt överskott där det gör som mest nytta i vårt verksamhetsområde. Du som är kund i Skurups Sparbank hjälper därför till att hålla verksamhetsområdet levande och har möjlighet att bidra till ett mer hållbart samhälle. Tillsammans bygger vi en bättre och mer hållbar framtid.

Vårt Samhällsengagemang

Skurups Sparbank är del av bygden och dess invånare. I stället för aktieägare har Skurups Sparbank huvudmän som representerar kunderna och kan ses som en länk mellan banken och samhället. När det går bra för oss kan vi därför ge tillbaka en del av överskottet i bygden där våra kunder lever och verkar.

Våra grundpelare

Affärsidé

Skurups Sparbank ska tillsammans med starka samarbetspartners aktivt erbjuda attraktiva och hållbara finansiella lösningar till privatpersoner, lantbruk, företag och organisationer i vårt verksamhetsområde.

Vision

Skurups Sparbank ska vara den personliga och hållbart bästa bankpartnern i vårt verksamhetsområde.

Mission

Genom kompetens, lokalkännedom och engagemang vill vi möjliggöra hållbar tillväxt, mångfald och livskvalitet i det område vi lever och verkar i.