Meny

Energimiljonen – för energismarta föreningar

Är din förening redo att ställa om till en mer miljövänlig energilösning? Som lokal sparbank vill vi vara med och påskynda utvecklingen till ett hållbart samhälle samtidigt som vi stöttar det lokala föreningslivet.

På Skurups Gatufest den 7 oktober fick fem föreningar ta del av 143 000 kr från Energimiljonen. Den 7 februari delade vi ut ytterligare 140 000 kr till fyra föreningar och i maj fick fem föreningar till ta emot bidrag på totalt 325 000 kr. Vi har nu delat ut totalt 628 000 kr.
 
Med Energimiljonen kan ideella föreningar som vill ställa om till en mer miljövänlig energilösning ansöka om bidrag för t ex solceller eller ett byte till energieffektiva lampor. Genom att sänka föreningars energikostnader frigörs pengar till att utveckla deras verksamheter. Samtidigt som miljövänliga energilösningar bidrar till ett mer hållbart samhälle.
 
Riktlinjer:
 • Enskilda hållbara projekt kan beviljas med finansiering upp till 50 procent, dock högst 100 000 kronor.
 • Ideella föreningar som bedriver föreningsverksamhet i Skurup med närområde. 
 • Föreningen ska ha sökt möjliga bidrag för energieffektivisering från centrala organ exempelvis RF-SISU. Ni kan läsa mer om denna typ av bidrag här:
  Riksidrottsförbundet
  Naturvårdsverket
   

Ansök till Energimiljonen

Fyll i ansökan och skicka en offert på er energieffektivisering

Tips för att komma igång

 • Ta en tur och titta på er energianvändning. Se var energi förbrukas och undersök om någon onödig energianvändning kan upptäckas. Ta även ett varv på natten och se om någon maskin eller belysning är igång och förbrukar onödig el.
 • Titta på statistik över er elförbrukning. Via er elleverantör kan ni få ut statistik över föreningens elanvändning. Där kan ni titta på hur elen förbrukas under dygnet, om något sticker ut eller förändras över tid.
 • Få tips och råd av kommunens energi- och klimatrådgivare om hur föreningen kan bli mer energieffektiv. Eller hör med en annan förening som gjort liknande åtgärd hur de gick till väga.

Beslut

För behandling av ansökningar och beslut om utdelning har Skurups Sparbanks huvudmän tillsatt en kommitté med representanter av huvudmän och tjänstemän i banken. Skurups Sparbanks vd är ständig medlem och ordförande i kommittén. Om kommittén anser sig ha behov av extern kompetens i någon frågeställning som rör en ansökan har kommittén rätt att inhämta denna för att erhålla ett bättre underlag för beredning av ärendet. Besluten av ansökningarna i kommittén kan ej överklagas.

Ansökningarna behandlas löpande för att ge möjlighet till snabb omställning.

Uppföljning

Beviljade bidrag kommer att följas noggrant. Sökande skall vara beredda att kunna presentera och redovisa resultatet för projekt som beviljats bidrag. Skurups Sparbank förbehåller sig rätten att i marknadsföringssyfte presentera de projekt som har ansökt om bidrag. De projekt som slutligen får bidrag åtar sig att lyfta fram Skurups Sparbank som bidragsgivare i marknadsföring och övrig kontakt med media kring projektet. Vi använder uppgifterna som fyllts i som ett underlag till er ansökan. Vi sparar dem för intern statistik samt i marknadsförings- och uppföljningssyfte.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Jeanette Kristensson

Jeanette Kristensson