Ytterligare information om företagsstyrningen återfinns i Årsredovisningen som finns på webplatsen under fliken Finansiell information.

Skurups Sparbank har totalt 26 huvudmän. Halva kåren väljs av kommunfullmäktige i Skurups, Ystads samt Trelleborgs kommuner. Den andra halvan väljs av huvudmännen själva bland Sparbankens insättare. Huvudmännen är insättarnas/kundernas representanter och bevakar deras intressen. De har också den viktiga funktionen att tillsätta Sparbankens styrelse och fastställa dess reglemente.