Hoppa till textinnehållet

Miljonen 2021

Stödjer projekt inom tillväxt och utveckling.

För nionde året avsätter Skurups Sparbank en miljon kronor av bankens vinst till projekt som utvecklar Skurup med närområde.

Miljonen är ett komplement till bankens övriga samhällsinsatser och är ett stöd till föreningar, organisationer och projekt. Genom åren har 195 initiativ inom många olika områden fått del av Miljonen. Gemensamt för dem är att de har gynnat den lokala utvecklingen i Skurup med närområde.

Årets Miljonen har avsatts till projekt som skapar hållbar utveckling. 600 000 kr delades ut till 20 mottagare vid Skurups Sparbanks jubileumsfest på Stortorget lördagen den 23 oktober.

Fram till den 31 december finns det möjlighet att ansöka om de resterande 400 000 kr från årets Miljonen.

Information om Miljonen

Kontakta oss

För frågor kontaktar du bankens marknadsavdelning:
Marknadskoordinator Jeanette Kristensson,Telefon: +46 (0)411-53 67 40
E-post: jeanette.kristensson@skurupssparbank.se