Miljonen är ett komplement till bankens övriga samhällsinsatser och är ett stöd till föreningar, organisationer och projekt. Genom åren har 288 initiativ inom många olika områden fått del av Miljonen. Gemensamt för dem är att de har gynnat den lokala utvecklingen i Skurups, Svedala och Trelleborgs kommuner.

På stämman i april beslutade huvudmännen att återigen även avsätta en miljon kronor till energieffektiviserande åtgärder, Energimiljonen. Det är andra året i rad som vi med stolthet kan bidra till att utveckla föreningslivet i närområdet på detta sätt.