Vi har därför instiftat vårt eget pris “Ung & Driftig”. Priset syftar till att främja och stödja unga företagare i ett tidigt skede, dels finansiellt men även med en merit att använda i sin framtida kommunikation. Vinnaren av priset Ung & Driftig får 10 000 kronor till fortsatt utveckling av sin verksamhet.

Skurups Sparbank går igenom ansökningarna och väljer genom en kommitté ut vinnaren.