Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Hands picking red apples and putting them in a bucket.

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med både vårt bemötande och med våra produkter. Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen för att få hjälp att kontakta vårt bankkontor alternativt vår lokala växel 0411-53 67 00.

Det är viktigt för oss att rätta till eventuella fel som uppstått och att klara ut tveksamheter. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

 1. Om du inte är nöjd med svaret från bankkontoret eller Kundcenter

  Om du inte är nöjd med det svar du fått kan ärendet prövas på nytt hos regionala klagomålssamordnare inom Swedbank (adresslista nedan). Om du är osäker på vilken region du ska vända dig till kan du få hjälp av bankkontoret alternativt Kundcenter Privat på 0411-53 67 00, eller Kundcenter Företag på 0771-33 44 33.

  Regionala klagomålssamordnare

  Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel och vilket kontor du varit i kontakt med.

 2. Om du efter första omprövning fortfarande inte är nöjd

  Om du fortfarande inte är nöjd med det svar du fått av Swedbank, och ytterligare vill pröva ditt ärende, kan du kontakta Swedbanks kundombudsman. Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende.

  Skicka brev via post eller e-post:
  Swedbank, Kundombudsmannen
  105 34 STOCKHOLM

 3. Är du fortfarande inte nöjd

  Om du efter omprövning av bankens kundombudsman fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

  www.arn.se

  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning

  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå

  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Konsumentverket

  Telefon 0771–525 525
  www.hallakonsument.se

  Oberoende vägledning via Konsumentverket.

  Allmän domstol

  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  www.domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner

  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

  I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: kundombudsmannen@swedbank.se.

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

  Särskild information om behandling av personuppgifter

  Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Swedbanks dataskyddsombud

  Dataskyddsombudet
  Swedbank AB
  105 34 Stockholm

  Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

Vart vänder du dig?

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till bankens kontor. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd

Det går även bra att fylla i formuläret nedan:

Omprövning

Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens Klagomålsansvarige i banken med adress:
Skurups Sparbank
Klagomålsansvarig
Box 14
274 21 SKURUP

 

Beskriv vad du tycker blivit fel och vem du haft kontakt med.

Inte nöjd med svaret?

Om du efter omprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare.

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 STOCKHOLM

 

Läs mer på www.arn.se


Du kan även låta allmän domstol pröva Ditt ärende.

Läs mer på www.domstol.se

Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller Mobilbanken

Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller mobilbanken och det har uppstått en tvist som du inte har kunnat lösa med banken har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.


I formuläret på onlineplattformen ska du ange följande mailadress till banken:


Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

 

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
105 51 STOCKHOLM

Telefon: 0200-22 58 00 vardagar kl. 9-12

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser försäkringsfrågor.
Skriv till:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00 vardagar kl. 9-12
Gemensam webbplats: www.konsumenternas.se

 

Konsumentvägledare i Din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

 

Särskild information om behandling av personuppgifter

Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Swedbanks dataskyddsombud

Dataskyddsombudet
Bankjurist
Skurups Sparbank
Box 14, 274 21 Skurup

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.