Meny

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med både vårt bemötande och med våra produkter. Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen för att få hjälp att kontakta vårt bankkontor alternativt vår lokala växel 0411-53 67 00.

Det är viktigt för oss att rätta till eventuella fel som uppstått och att klara ut tveksamheter. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

 1. Om du inte är nöjd med svaret från bankkontoret eller Kundcenter

  Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens Klagomålsansvarige i banken med adress:

  Skurups Sparbank
  Klagomålsansvarig 
  Box 14
  274 21 SKURUP

  Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel.

 2. Om du efter första omprövning fortfarande inte är nöjd

  Om du efter omprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare.

  Allmänna Reklamationsnämnden 
  Box 174 
  101 23 STOCKHOLM

  Läs mer på www.arn.se

 3. Konsumentvägledning

  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå

  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Konsumentverket

  Telefon 0771–525 525
  www.hallakonsument.se

  Oberoende vägledning via Konsumentverket.

  Allmän domstol

  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  www.domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner

  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

  I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: kundombudsmannen@swedbank.se.

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

  Särskild information om behandling av personuppgifter

  Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Skurups Sparbanks dataskyddsombud

  Dataskyddsombudet
  Skurups Sparbank
  Box 14, 1274 21 Skurup

  Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

Vart vänder du dig?

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till bankens kontor. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

 

Det går även bra att fylla i formuläret nedan:

Vid felmeddelande

Om ni får ett felmeddelande när ni skickar in formuläret, prova att rensa historiken i er webbläsare. Om problemet kvarstår, kontakta oss på: