Postadress: Bankjurist, Skurups Sparbank, Box 14, 274 21 Skurup

Webben: Du kan enkelt och säkert skicka meddelanden till oss genom att gå in på skurupssparbank.se och logga in i internetbanken, gå till Meddelanden och välj ämnesraden ”GDPR – begäran angående personuppgifter”

Telefon: Kundcenter Privat 0771-22 11 22

Bankkontor: Hitta till oss