Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Aktuella räntor på konton – privatkunder

Räntan som anges för våra konton visar den för närvarande aktuella årsräntan.

Fasträntekonto

Pris

Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.

Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.

Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Buffertsparkonto

Pris

- Saldo upp till och med 100 000 kr för närvarande 4,50 % ränta

Saldo som överstiger 100 000 kronor för närvarande 0 % ränta

- Spara upp till 2 000 kr per månad

- Ett fritt uttag per år. För uttag därutöver uttagsavgift 2 %

av uttaget belopp, max årets intjänade ränta.

- Max ett månadssparkonto per person.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 2,25 %

 

Tidigare kallat Kapitalkonto.

Framtidskonto

Pris

Ränta för närvarande 2,65 % från första kronan.

Uttagsavgiften är borttagen på grund av det rådande ränteläget. Fria uttag gäller.

 

Tidigare kallat Nils Holgerssonkonto.

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,10 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Tidigare kallat Baskonto.

Ungdomskonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,10 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,75 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Sparkonton för skogsägare

Pris

Räntan är för närvarande 2,75 % på Skogskonto

Mer om räntor