Vi förenklar din vardag!

Skurups Sparbank är inte bara en bank. Vi är också din självklara rådgivare och förmedlare av försäkringar. Som kund hos oss får du professionell rådgivning och skötsel av alla dina personförsäkringar.

Genom en skötselfullmakt lämnar du kostnadsfritt över skötseln av din pension, liv-, sjuk-, olycksfall- och sjukvårdsförsäkring till oss. Du behåller dina försäkringar i de bolag du är nöjd med, men får en bekväm sammanställning och bevakning av dina försäkringar, oavsett bolag. En bank. En kontakt. Kan det bli enklare?

En kontakt, en fullmakt, flera partners

Som fristående Sparbank med försäkringstillstånd har vi möjlighet att teckna avtal med olika leverantörer. Genom skötselfullmakten får vi överblick över alla dina personförsäkringar oavsett i vilka bolag du har dina försäkringar idag. Som flerbolagsleverantör och bankpartner kan vi ge dig råd som är anpassade till din ekonomiska situation som helhet.

Din personliga rådgivare samlar in uppgifterna till dig. Om du sedan vill behålla de försäkringar du redan har eller om du vill förändra eller komplettera är helt upp till dig. Du slipper hålla reda på i vilka bolag du har dina pensioner och försäkringar och du slipper ringa runt när du vill göra ändringar. Du behöver bara en kontakt – Skurups Sparbank.