Lika Olika utbildar skolpersonal, elever och vårdnadshavare via föreläsningar, temadagar och workshops. Syftet med utbildningen är att stärka skolans befintliga värdegrunds- och likabehandlingsarbete. Målet är att öka den övergripande toleransen för olikheter och därmed öka den individuella psykiska hälsan. Lika Olika arbetar med att stötta elever och skolpersonal till att bli sina bästa jag och skolan att vara en trygg och inkluderande plats för alla.