Att investera i vår framtid – våra barn och ungdomar, känns då naturligt. Därför har vi tagit initiativet till att högstadieskolorna i Skurups kommun kommer att få ta del av ett treårigt utbildningsprogram med Lika Olika.

Lika Olika utbildar skolpersonal, elever och vårdnadshavare via föreläsningar, temadagar och workshops. Syftet med utbildningen är att stärka skolans befintliga värdegrunds- och likabehandlingsarbete. Där målet är att öka den övergripande toleransen för olikheter och därmed öka den individuella psykiska hälsan för att stötta elever och skolpersonal att bli sina bästa jag och skolan att vara en trygg och inkluderande skola öppen för alla.

Läs mer på likaolikametoden.se