Leverantörsbetalningar är en heltäckande betalningstjänst för betalning av fakturor och skatter. Leverantörsbetalningar kan förenkla ditt företags utbetalningsrutiner genom att automatiskt bevaka förfallodatum och utföra betalningar på rätt datum. Det ger dig full kontroll över alla utgående betalningar och du kan därmed enkelt planera och förbättra företagets likviditet.

Du kan göra följande betalningar:

  • Betalningar i svenska kronor
  • Girera via bankgironummer
  • Göra en kontoinsättning
  • Avräkna kreditfakturor

Med Leverantörsbetalningar skickar du ett elektroniskt betalningsuppdrag till Bankgirot som du skapar i ditt ekonomisystems leverantörsreskontra. Betalningsunderlaget innehåller information om vad som ska betalas, hur betalningen ska ske, vem mottagaren är och när betalningen kommer att utföras samt eventuell information om kreditfakturor som ska avräknas. Betalningsunderlaget kan innehålla information om betalningsuppdrag med olika förfallodagar vilket bevakas av Bankgirot.

Betalningsunderlaget överförs till Bankgirot som bevakar förfallodagarna, på förfallodagen skickas betalningsinformationen till mottagarna. Mottagare med bankgironummer eller enbart bankkontonummer får beloppet insatt på sitt bankkonto. Saknas bankgiro- eller kontonummer får mottagaren en avi för kontantutbetalning.

När Bankgirot tagit emot uppdraget får du en bekräftelse som redovisar de sammanlagda beloppen på de betalningar som ligger för bevakning. När betalningarna sedan utförs får du en betalningsspecifikation med fullständiga uppgifter sorterade på betalningsdag och mottagande bankgironummer. De flesta bekräftelser kan levereras elektroniskt direkt till din dator vilket minimerar pappersarbete och underlättar avstämning mot reskontra.

Leverantörsbetalningar stöds av de flesta ekonomisystem som finns tillgängliga på marknaden. Oavsett hur stort ditt företag är kan tjänsten anpassas till hur ofta du behöver skicka betalningsuppdrag. Om du inte registrerar betalningsunderlag varje dag kan du istället välja att göra det till exempel veckovis.