Skurups Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Bankjurist, Skurups Sparbank, Box 14, 274 21 Skurup