Hoppa till textinnehållet

Amorteringsfritt – ansökan om amorteringslättnad för företag

Nu har du som företagskund möjlighet att ansöka om amorteringslättnad om ditt företag har fått ansträngd likviditet på grund av spridningen av covid-19. För att underlätta för dig kan Skurups Sparbank bevilja upp till sex månaders amorteringslättnad*. Om du vill börja amortera igen innan sex månader passerat kontaktar du oss på 0411-53 67 00. Ränta betalas enligt avtal under perioden. 

Vår ambition är att hjälpa de kunder som behöver det i den här extraordinära situationen. Eftersom varje kund är unik är det företagets unika förhållanden som avgör vad vi kan bevilja och hur lång tid det tar för att kunna ge ett besked.

* Banken har rätt att ompröva amorteringslättnaden efter tre månader.

Ansökan amorteringslättnad

Denna ansökan gäller amorteringslättnad om ditt företag har fått ansträngd likviditet på grund av spridningen av covid-19. 

Om ansökan gäller flera företag som ingår i en koncern, var snäll och ange:

  • Namn för alla företagen 
  • Organisationsnummer för alla företagen
  • Kredit-/kontraktsnummer för alla krediter/leasing/avbetalningskontrakt