Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Individuellt pensionssparande IPS

Efter ett riksdagsbeslut har du från och med 2016 inte länge rätt att göra avdrag för ditt privat pensionssparande. För att du inte
ska riskera att betala skatt två gånger (både nu och när du tar ut ditt sparande) rekommenderar banken därför inte att du nysparar i IPS. Istället kan du spara till pensionen i exempelvis ett Investeringssparkonto eller Kapitalspar Pension.

Förändringen gäller endast nysparande, pengarna som du hittills har sparat påverkas inte.

Du som saknar pensionsrätt i din anställning eller som har inkomst av aktivt näringsverksamhet har dock fortfarande rätt att göra avdrag.

Förtida uttag
Riksdagen har beslutat att det från 1 januari 2016 är tillåtet att göra förtida uttag från privat pensionssparande om sparandet är högst ett prisbasbelopp (2016: 44 300 kr). Vill du veta mer om det kan du läsa på skatteverket.se eller kontakta oss på banken.
• Du kan omplacera pengarna utan att det utlöser beskattning.
• Du kan ta ut pengarna från att du fyllt 55. Utbetalning i minst fem år.
• Du kan placera i fonder, aktier, räntebärande papper, SPAX eller på bankkonto.
• Pengarna du tar ut beskattas som inkomst.
• Om du avlider innan pengarna betalats ut, tillfaller sparkapitalet dina förmånstagare. Har du inga förmånstagare betalas pengarna ut till ditt dödsbo.
• Årlig schablonskatt på värdet av sparkapitalet.

Pris

Kostnaden är 2 % av värdet på dina besparingar, dock högst 125 kr/år. Därtill tillkommer följande beroende på hur du väljer att placera dina pengar:

  • Om du placerar i fonder betalar du en fondförvaltningsavgift som är olika beroende på vilka fonder du väljer.
  • Om du placerar i aktier, räntebärande papper eller SPAX betalar du en avgift om 312,50 kronor per halvår.
  • Courtage för handel via internet är 0,09 % på köpeskillingen, minst 99 kr.
  • Courtage för handel via kontor eller telefonbanken är 0,5 % på köpeskillingen, minst 150 kr. Nordiska listan och Oslobörsen OBX.
  • Årlig schablonskatt.

Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
 

 

Stäng Skriv ut