Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Alternativ ITP

Kvinna och man tittar på en dator på ett kontor

En alternativ ITP-lösning kan vara en bra förmån för högavlönade anställda som har kollektivavtalad tjänstepension ITP2.

  • Anställd med årslön över 10 inkomstbasbelopp (625 000 kronor 2018)
  • Gäller lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (468 750 kronor 2018)
  • Större möjlighet att påverka sin pension

Du som är arbetsgivare kan ge en högavlönad tjänsteman möjlighet att själv anpassa delar av sin tjänstepension. Den anställde kan påverka förvaltningen och anpassa efterlevandeskyddet till sin familjesituation.

Så fungerar Alternativ ITP

Med ITP2 har den anställde en förmånsbestämd tjänstepensionslösning vilket innebär att man vet i förväg hur stor del av slutlönen som man kommer att få i pension.

För anställda med en årsinkomst som är högre än 10 inkomstbasbelopp finns det möjlighet att ersätta ITP:s ålders- och familjepension för lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp mot en premiebestämd pension istället för den förmånsbestämda.

Det innebär att arbetsgivaren sätter av en del av lönen i en pensionsförsäkring med den anställde som försäkrad. Den anställde väljer själv i vilka fonder pengarna ska placeras och kan när som helst under spartiden byta fonder kostnads- och skattefritt. Vad den anställde får ut i pension beror sedan på vilken premie som sätts av, hur pengarna förvaltas och hur stor avkastningen blir.

Arbetsgivaren fortsätter att betala för ITP2:s sjukpension och ålderspension upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt ITPK, men byter ut den förmånsbestämda premien för lönedelar däröver.

Observera

Det är arbetsgivaren som avgör innehållet och omfattningen i försäkringsavtalet. Har den anställde en gång valt Alternativ ITP har man kvar lösningen även om lönen sjunker under 10 inkomstbasbelopp. Det går inte heller att gå tillbaka till traditionell ITP2 så länge man har samma arbetsgivare.

Så utbetalas pengarna

Utbetalning från försäkringen kan påbörjas från 55 års ålder och måste ske under minst fem år. Pengarna betalas ut månadsvis och beskattas som inkomst av tjänst.

Premiebefrielseförsäkring

Pensionssparandet tecknas med en premiebefrielseförsäkring vilket innebär att försäkringsbolaget betalar pensionspremien om du skulle bli långvarigt sjuk.

Skydd för efterlevande

Försäkringen tecknas med återbetalningsskydd. Om återbetalningsskyddet väljs bort blir pensionen något högre men det innebär också att utbetalningarna från försäkringen upphör efter försäkrads dödsfall.

Ett garanterat efterlevandeskydd på ett bestämt belopp kan läggas till för att ge familjen extra trygghet om den försäkrade avlider innan pensionen. Det förutsätter godkänd hälsoprövning.

Försäkringsgivare är Swedbank Försäkring AB.

Stäng Skriv ut