Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Styrelse

Banken har fastställt policy för lämplighetsbedömning av ledande befattningshavare (styrelse och VD) i vilken krav på kompetenser och färdigheter anges. Policyn anger de kriterier och processer som banken ska använda vid bedömning av lämpligheten hos föreslagna och utsedda ledande befattningshavare. Policyn anger också de åtgärder som ska vidtas i det fall utsedd ledande befattningshavare inte anses lämplig.
Syftet är också att säkerställa att bankens styrelse som kollektiv har tillräcklig kompetens och bankerfarenhet inom följande områden:

  • Finansiella marknader
  • Rättsliga ramar och krav
  • Strategisk planering och förståelse av bankens affärsstrategi och hur den genomförs
  • Riskhantering
  • Bedömning av bankens effektivitet och att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll
  • Tolkning av bankens finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder


Styrelsens ordförande utvärderar årligen ledamöterna och styrelsens arbete genom individuella utvecklingssamtal som sammanställs i en utvecklingsplan.
Övrig information om hur banken organiserar och styr verksamheten återfinns i Årsredovisningen under rubriken Företagsstyrning.

Se finansiell information.

Styrelse Skurups Sparbank 2017

På bild från vänster övre raden

Inga-Lill Hellberg, Eric White, Per Lundahl, Roger Stjernborg Eriksson.

På bild från vänster nedre raden

Mauritz Larsson, Göran Andersson, Ann Hermansson, Martin Gullberg


Namn

Titel

CV

 Gullberg Martin Ordförande Länk
 Stjernborg Eriksson Roger Vice ordförande Länk
 Hellberg Inga-Lill VD Länk
 Andersson Göran Länk
 Larsson Mauritz  Länk
 Hermansson Ann  Länk
 White Eric  Länk
 Öberg Mikael Länk
 Lundahl Per Personalrepr.    -
   
   

Stäng Skriv ut