Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om du inte är nöjd

Vit grind med oranga blommor

För oss på Skurups Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster, produkter och vårt bemötande. Det är viktigt för oss att rätta till eventuella fel som uppstått och att klara ut tveksamheter. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

Vart vänder du dig

 1. Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till bankens kontor. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.


  Du kan även fylla i det här formuläret.

 2. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens Klagomålsansvarige i banken med adress:
  Skurups Sparbank
  Klagomålsansvarig 
  Box 14
  274 21 SKURUP  

  Beskriv vad du tycker blivit fel och vem du haft kontakt med. 
 3. Om du efter omprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare.

  Allmänna Reklamationsnämnden 
  Box 174 
  101 23 STOCKHOLM

  Läs mer på www.arn.se

  Du kan även låta allmän domstol pröva Ditt ärende.

  Läs mer på www.domstol.se

Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller Mobilbanken

Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller mobilbanken och det har uppstått en tvist som du inte har kunnat lösa med banken har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.
I formuläret på onlineplattformen ska du ange följande mailadress till banken: Info@skurupssparbank.se
Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
105 51 STOCKHOLM

Telefon: 0200-22 58 00 vardagar kl. 9-12

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser försäkringsfrågor.
Skriv till:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00 vardagar kl. 9-12
Gemensam webbplats: www.konsumenternas.se
Konsumentvägledare i Din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

 

Stäng Skriv ut