När du har fått ditt kodkort på posten är det dags att aktivera den utökade användningen.